2ος ΑΘΛΟΣ

«90 Λεπτά Χωρίς Καθυστερήσεις»
από το ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

90' Χωρίς Καθυστερήσεις

Ο ΤΥΠΟΣ… ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2ου ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΟΥ στα βουνά της ΡΟΥΜΕΛΗΣ:

"Ανακοίνωση 2ου Ποδηλατικού Άθλου στα βουνά της Ρούμελης""Επίσημη ανακήρυξη του 2ου Ποδηλατικού Άθλου στα βουνά της Ρούμελης""Ο 2ος Ποδηλατικός Άθλος στα Βουνά της Ρούμελης ξεκινά από τη Σπερχειάδα και θα ολοκληρωθεί στους Δελφούς!"sentra