ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί φίλοι ποδηλάτες, χορηγοί, εθελοντές

Απομένουν μόλις 22 ημέρες μέχρι την έναρξη του 2ου Ποδηλατικού Άθλου στα βουνά της Ρούμελης και οι εργασίες προετοιμασίας και συντονισμού της διοργάνωσης βρίσκονται στο απόγειο. Η Οργανωτική Επιτροπή με σκοπό την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή του Άθλου παρακαλεί τους συμμετέχοντες ποδηλάτες, χορηγούς και εθελοντές να τηρήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα ώστε να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και να απολαύσουμε όλοι ένα άρτιο και πετυχημένο αθλητικό γεγονός-γιορτή!

Η χρονική ακολουθία μέχρι την έναρξη του 2ου ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΟΥ στα βουνά της ΡΟΥΜΕΛΗΣ στις 22 Αυγούστου είναι η ακόλουθη:

ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ έως τις 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες-ισσες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον 2ο Ποδηλατικό Άθλο Ρούμελης μέχρι την Τετάρτη  6 Αυγούστου. Υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από την έντυπη Δήλωση Συμμετοχής, που βρίσκεται αναρτημένη εδώ και μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη στο email: podilatikosathlosroumelis@gmail.com ή με fax στο 2236043133. 

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η θέση μένει «ανοιχτή» προς κάλυψη από κάποιον άλλον ποδηλάτη. Στις 10 Αυγούστου Θα γίνει ανάρτηση των τελικών συμμετοχών στην ιστοσελίδα του Άθλου.

 Οι ποδηλάτες οφείλουν κατά την παρουσία τους στη συγκέντρωση στη Σπερχειάδα στις 22/8  να διαθέτουν εξοπλισμό camping και λοιπά είδη που περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ και επιπλέον, υλικά συσκευασίας/προστασίας των ποδηλάτων τους, που θα μεταφερθούν με φορτηγά μέχρι το σημείο εκκίνησης (Σήραγγα Τυμφρηστού) και από το σημείο τερματισμού (Δελφοί) πίσω στη Σπερχειάδα (25/8).

ΧΟΡΗΓΟΙ έως τις 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

p222Οι χορηγοί παρακαλούνται να διαθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή στοιχεία για την προβολή της επιχείρησης τους (λογότυπα, κάρτες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις) σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή, ώστε αυτά να αναρτηθούν στο site του Άθλου και να ενσωματωθούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά πληροφοριακά μέσα του Άθλου. (Αποστολή στο email: podilatikosathlosroumelis@gmail.com)

 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ συνάντηση συντονισμού 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

p1Οι εθελοντές παρακαλούνται να λάβουν γνώση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ όπου περιγράφονται  οι υποχρεώσεις και λεπτομέρειες των καθηκόντων τους. Ημερομηνία ενημέρωσης-συντονισμού των εθελοντών ορίζεται η 20η Αυγούστου. Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ελπίζουμε στη συνεργασία όλων σας!